T.C. Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesi İlanı

Yayınlanma Tarihi :
İLAN

T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/12 TerekeİskenderunCumhuriyet Başsavcılığıtarafından lehinize açılan tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği Adanaili Ceyhan İlçesi, Tatlıkuyu Mah/Köyü, Cilt No: 88 , Hane No:138 ‘da nüfusa kayıtlı Ali ve Ümmühani’den olma Adana 16/05/1961 d.lu 19453047722 T.C. kimlik numaralı Belgin Yıldırım’a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;
Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün 07/10/2022 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 31/05/2023 günü saat: 11:05’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden tereke maddi değere haiz değil ise imha edileceği, maddi değere haiz ise hazineye irat kaydedileceği hususu, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01819738
Basın No: